Педагози от пет държави прие на работна среща кметът на Община Враца Калин Каменов.

Гостите от Румъния, Турция, Полша, Гърция и Унгария са партньори по проект на Детска градина „Детска Вселена“ – „Мостове за социално включване“, осъществяван по програма Erasmus+. Чуждестранната делегация бе придружавана от директора на детското заведение Клавдия Костова, която разказа за дейностите по проекта.

В рамките на срещата кметът Каменов запозна гостите с подобряването на образователната структура на общината, проектните дейности, инвестициите и развитието на образованието в града. Той посочи, че Враца е вторият град в страната, след Пловдив, в който стартира обучението „Монтесори“ в детските градини. Каменов допълни още, че чрез кампания, която Община Враца предприе преди повече от две години, за връщане на децата в училище, бе създаден механизъм, който се използва вече и в други градове в страната.

В края на срещата кметът на Враца връчи подаръци на ръководителите на групите.

Програмата на гостите по проекта включваше и педагогическа визита в ДГ „Детска Вселена“ на тема „Педагогически методи на приобщаващото образование“, на което присъстваха и взеха участие заместник-кметът Петя Долапчиева и експерти от общинска администрация.