Възможностите за реализиране на трансгранични проекти и сътрудничество в областта на културата и туризма бяха акцент в провелата се работна среща на кмета Калин Каменов с кмета на Ниш – Драгана Сотировски – Dragana Sotirovski Zvanična stranica.

По време на визитата в сръбския град кметът Каменов представи визията за развитието на Враца и ключовите приоритети.

Градоначалникът на Ниш изрази увереност за създаването на добри взаимоотношения, които да са в основата при реализирането на съвместни инициативи и проекти.