Община Враца напомня, че в края на месец октомври изтича законовият срок за плащане на Патентен данък, Данък върху превозни средства, Данък върху недвижими имоти и Такса за битови отпадъци за 2021 година.

Плащането може да се извърши по следните начини:

  • в брой или чрез ПОС-терминал на приходните каси на Дирекция „Местни данъци и такси” в Община Враца, ул. „Петропавловска” № 43, етаж 3;
  • чрез виртуален ПОС-терминал на официалния сайт на общината www.vratza.bg
    , в меню „Местни данъци и такси”, „Проверка и плащане на задължения”, чрез въвеждане на ЕГН/Булстат и ПИН код, издаден от Дирекция МДТ;
  • по банков път по IBAN: BG41FINV91508417551718, BIC: FINVBGSF, ПИБ АД, вид плащане: за Патентен данък – 441400, за Данък върху превозни средства – 442300, за Данък върху недвижими имоти – 442100, за Такса за битови отпадъци – 442400
  • в касите на ИЗИПЕЙ АД и Български пощи ЕАД и през сайта на ТД на НАП.