Уважаеми членове на секционни избирателни комисии, Община Козлодуй Ви уведомява, че изплащането на възнаграждения ще се извърши от 12.04.2021 г. до 16.04.2021 г., в кабинет № 112, намиращ се в едно от бунгалата във вътрешния двор на сградата на общинска администрация.

Средствата ще се получават от Галина Атанасова – гл. експерт „Труд и работна заплата“, в диапазона от 8.00 до 12.00 ч., и от 13.00 до 17.00 ч.

В понеделник възнагражденията може да се получават след 10.00 ч.