Излезе от печат поредната, 13-а поетична книга на Светла Дамяновска, председател на Литературен клуб „Христо Ботев“ към НЧ „Просвета 1925“ – гр. Мездра и главен експерт „Културно наследство и религиозни дейности“ в Община Мездра – сборникът с лирика „Къси форми-І“. Той включва 144 микропоетични форми – класическо и свободно хайку, апева, гогьоши, гогьоши-рен, танка и ренсаку, както и 1 поема.
Книгата излиза под щемпела на Книгоиздателство „Медиа груп“ – Враца. Дизайнер на корицата е синът на авторката Владимир Дамяновски, коректор – Тодорка Василева, а предпечатната подготовка е дело Калин Младенов.
***
Светла Дамяновска е познато име в българската поезия и проза. Развива се като автор и в двете направления, като с еднакво удоволствие пише стихове, поеми, разкази и есета. Творбите й са къси или сравнително дълги, но не излизат извън рамките на общоприетите за тези жанрове обеми.
В детството си Светла Дамяновска започва първите си литературни опити със стихове. В началото спазва изискванията на класическото стихосложение, а по-късно овладява белия стих, към който се придържа и досега. В японския поетичен жанр хайку авторката също има своите сполучливи опити, познати вече на читателите от книгите й „Розариум и други хайку“ и „Слънчевата птица“.
Проектът на Дамяновска „Къси форми“ изследва възможностите и предизвикателствата на микропоезията и микропрозата. В първата от двете книги – „Къси форми-І“, Светла Дамяновска е събрала различни по вид микропоетични форми – класическо и свободно хайку, апева, гогьоши, гогьоши-рен, танка и ренсаку. Разбира се, за удобство на читателите тя е обяснила особеностите им в предговора. Повечето от тях са древни източни поетични форми, които имат своя модерен световен еквивалент. Спазвайки изискванията на тези екзотични поетични еталони, Дамяновска е създала образци, в които е претворила дълбоко български теми. А постигането на красива хармония между форма и съдържание е било нейното творческо предизвикателство.
***
РОДЕН КРАЙ
Балканът е стара земна формация,
нагъната в отдавна отминали ери.
Облечен е в тъмнозелено кадифе.
Дрехата му я е прекроил прогресът,
но в джобовете му още спят змейове…
*
Реката е силна и упорита – дълбала е
дефилето милиони години. Не може
да бъде опитомена – когато реши излиза
от коритото си и помита всичко. Но през
другото време е кротка, топла и синя.
*
В минали времена хората са рисували
и записвали по скалите важни събития –
татарски нашествия, епидемии, битки…
Слава богу, времето, слънцето, дъждовете
и вятърът са пощадили тази каменна книга.
*
В килиите на високите скални манастири
духовете на отдавна мъртви монаси още
напяват молитви. В една от многото пещери
чака Шишмановото легендарно имане, търсено
и мечтано от толкова поколения иманяри.
*
Два хубави града лежат един върху друг
до „Калето“ – разрушеният още в древността
античен (изящен, богат, щастлив и красив)
и днешният – спокоен, зелен и романтичен.
А аз съм техният привилегирован жител.
Светла Дамяновска