Община Враца стартира процедурата по изготвяне на проект за изграждане на пътна и пешеходна връзка /надлез/ над бул. „Мито Орозов“ до ул. „Братя Миладинови“. По този начин ще бъде обезпечена свързаността на ж.к. „Металург“ с Централната градска част.
След приемането на Подробния устройствен план ще се изготви техническия проект на съоръжението, като успоредно с това ще се извършват геодезически и геоложки проучвания на трасето.