Денят на вота в региона започна спокойно, а преди началото му няма регистрирани нарушения на обществения ред.

Всички СИК се охраняват от служители на МВР. Охраната ще продължи до обявяване края на изборния ден, транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от всички СИК в РИК.
Припомняме, че в изборните помещения не се допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето.

Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване. Служителите на вътрешното министерство се намесват за възстановяване на реда, когато това е необходимо и има съответно решение на избирателната комисия.

Оперативният щаб, ситуиран в ОДМВР-Видин, работи в постоянна комуникация с институциите, ангажирани с изборния процес.

В ход е прилагането на планираните мерки за охраната на обществения ред, пожарна безопасност и осигуряване на спокойно протичане на изборния ден.

Сигнали за нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес, могат да се подават на тел. 112, на денонощната линия 02/90 112 98, e-mail: izbori2021@mvr.bg, както и на място в областната дирекция и районните управления във Видин, Белоградчик и Кула.

Служителите на сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Видин, РУ-Белоградчик и РУ-Кула ще съдействат на българските граждани без валидни документи за самоличност, желаещи да упражнят правото си на глас. Днес, гишетата в паспортните служби ще работят до 19.30 часа.