В 07:00 часа 26 секционни избирателни комисии стартираха успешно изборния ден. Общо 16 467 са избирателите в община Козлодуй.

Една подвижна секция, състояща се от шестчленна комисия, ще отиде до домовете на 44 избиратели с ТЕЛК, за да могат те да упражнят правото си на глас. Гражданите, които са подали заявление за гласуване по настоящ адрес в община Козлодуй, са 238.

По време на предишните избори през месец април броят на същите е бил 380.

Четиринадесет секции работят в Козлодуй за 10 126 избиратели, три са секциите в Хърлец за 1 642 души, четири комисии обслужват 2 143 избиратели в Гложене, три в Бутан – за 2 242 избиратели. В най-малкото населено място в общината, Крива бара, право на глас имат 314 души.

30 изборни машини са разположени в 24 секционни избирателни комисии. Шестима са представителите на СИЕЛА, които са на място в общината, за да съдействат при възникнали трудности и въпроси. В община Козлодуй два пъти се проведоха демонстрационни гласувания, в които се включиха 130 души.
15 000 бюлетини са доставени за всеки случай в изборните помещения.

Оборудвани са и тъмни стаички с урни.

При нужда всички СИК са уведомени за процедурата, при която преминават към хартиено гласуване.

Вчера в Общинска администрация бяха предоставени всички изборни книжа и материали. За всяка секционна избирателна комисия са осигурени допълнително маски, ръкавици, три вида дезинфектанти (за ръце, за под, за повърхности), мокри и сухи кърпи, термометри.

През определен период изборните помещения ще се проветряват. Апелираме избирателите да спазват указанията и при изчакване пред секционните избирателни комисии да съблюдават 1.5 м дистанция.

Общинска администрация напомня, че със заповед на кмета на община Козлодуй се забранява продажбата на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места, както и консумацията на спиртни напитки до 22:00 часа.

Изборният ден продължава до 20:00 часа. Ако дотогава пред изборното помещение има избиратели, които не са гласували, гласуването продължава до 21:00 часа. След 21:00 часа не се допуска гласуване.

Повече подробности относно изборния ден можете да намерите на следния линк: https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/faq