За изминалата седмица звено „Инспекторат“ съставиха над 10 акта за нарушаване на действащите наредби във Враца.
При извършване на проверки в града бяха установени лица, които нерегламентирано изхвърлят отпадъци в контейнерите за смет. На нарушителите са съставени 5 акта.
В рамките на акцията на Инспектората бяха установени велосипедисти, които нерегламентирано преминават през централната пешеходна зона и създават предпоставка за възникване на инциденти. Лицата са санкционирани, а проверките продължават.
Три акта са съставени за нерегламентирано разлепване на рекламни материали, като същите са почистени от санкционираните лица.