Илия Илиев е назначен за заместник областен управител на Област Видин.

Това стана със заповед на министър-председателя Стефан Янев.

В периода 1997 г. – 1999 г. е бил заместник кмет по икономически въпроси на Община Видин.

След това работи в банковата сфера.

Висшето си икономическо образование е завършил в Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов.