Безплатен безжичен интернет в градски зони с обществена значимост е осигурен в Лом. WiFi системата е активна на

главните улици „Дунавска“ и „Славянска“, централния площад „Свобода“, в района на Дунавския парк и амфитеатъра, общинския пазар, НЧ „Постоянство 1856“.

Безплатният интернет се осигурява чрез 17 точки за достъп.  Те са обозначени с информационни табели с логото на програмата WiFi4EU.

Още в края 2018 г. Община Лом спечели финансиране от 15 000 евро за безплатен интернет на обществени места от Европейската комисия по програмата WiFi4EU. През 2019 г. бе избрана инсталационна компания, която извърши доставката и монтирането на мрежата.

Със спечеленето финансиране Община Лом ще поддържа новоизградената мрежа напълно активна за период от три години.

Лом е сред общо 113-те класирани български общини – победители в Програмата WiFi4EU на Европейската комисия за изграждане на безплатни високоскоростни мрежи за безжичен достъп до интернет на обществени места.