За 26-та поредна година Община Мездра и Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) организират летни плувни курсове за ученици от I до VII клас. Обучението ще се проведе от 1 юли до 23 август на басейна в Хотелски комплекс „Долче Вита“. То ще се бъде водено от квалифицирания инструктор по плуване Валентин Йорданов от Враца.

Плувните курсове ще протекат в четири смени, всяка от които ще е с продължителност 10 дни и ще наброява не повече от 25 деца на възраст от 7 до 14 години. Първата смяна е от 1 до 12 юли с ръководители от ОУ ‚Христо Ботев“, втората смяна – от 15 до 26 юли с ръководители от СУ „Иван Вазов“, третата смяна – от 29 юли до 9 август с ръководители от ИОУ „Св. св. Кирил и Методий“, а четвъртата смяна – от 12 до 23 август с ръководители от ЦПЛР.

Обучението ще се провежда всеки делничен ден от 10:00 до 12:00 ч. Таксата за плувния курс е 70 лв., като Община Мездра осигурява транспорта, медицинския надзор и 40% от входната такса за ползване на басейна.

Записването и заплащането на таксата за плувните курсове става всеки делничен ден от 8:00 до 12:00 часа, както следва: за първата смяна – в ОУ „Христо Ботев“, за втората смяна – в СУ „Иван Вазов“, за третата смяна – в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, а за четвъртата смяна – в ЦПЛР.

В края на всяка смяна курсистите ще получат сертификат за успешно завършено обучение, който удостоверява придобитото от тях ниво на плувни умения.

Спортната инициатива „Плувно лято“ се реализира от Община Мездра и от ЦПЛР ежегодно от 1999 г. насам. В досегашните 25 издания на плувните курсове в тях са обхванати около 2 500 ученици от начален (I-IV клас) и от прогимназиален етап (V-VII клас) на основно образование.