През месец септември неформално гражданско обединение проведе благотворителна инициатива за събиране на средства за закупуване на медицинска апаратура за електромиография (ЕМГ) за неврологичното отделение на МБАЛ „Св. Иван Рилски”, гр. Козлодуй.

Уредът вече е закупен и въведен в експлоатация. Той ще бъде полезен при диагностиката на редица заболявания на периферната нервна система. ЕМГ или електромиография e изследване, което измерва електрическата активност на мускулите и дава информация за мускулната и нервната системи.

Гражданите, организирали благотворителната инициатива, поднесоха своите благодарности към Община Козлодуй и лично към кмета на общината Маринела Николова за подкрепата при организацията на събитието и за съпричастността към подобни каузи.

От името на ръководството на Община Козлодуй и от името на неформалното гражданско обединение благодарим на всички дарители, включили се в събирането на средства за медицинската апаратура за електромиография (ЕМГ) за неврологичното отделение на МБАЛ „Св. Иван Рилски”, гр. Козлодуй.