Един от народните будители, чийто имена са увековечени чрез нашата история, е Васил Левски. С образа на Апостола на свободата е изрисувана фасадата на Начално училище „Васил Левски”, гр. Козлодуй.
В израз на почит и уважение към своя патрон, училищното ръководство организира изобразяването на портрета върху сградата на учебното заведение.
Със сложната задача, изрисуване на портрета, се заема на доброволни начала местната художничка, Юлия Петрова, която в рамките на две седмици създава лика на Левски.
Монументалната живопис е с площ 17 кв. м. Монтирането на творбата върху училищната фасада е извършено със съдействието на служители от Общинското предприятие „Комунална дейност”.
Красивото творение сияе върху училището и е гордост както за учителите, така и за учениците в Начално училище „Васил Левски”, гр. Козлодуй.