При осезаем интерес от страна на ученици и родители премина традиционната Панорама на образованието 2023, организирана от Община Мездра.

В образователния форум се включиха всички средни и основни учебни заведения в общината: СУ „Иван Вазов“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ПГ „Алеко Константинов“ и ПГ „Васил Левски“ – гр. Мездра, СУ „Св. Климент Охридски“ – с. Зверино и ОУ „Васил Кънчов“ – с. Моравица.

Представители на петте училища и на двете професионални гимназии презентираха по уникален начин възможностите за обучение в местните учебни заведения, новостите в учебните програми, паралелките и специалностите, в които ще бъде осъществен прием през учебната 2023/2024 г.

„Позволете ми да изкажа благодарност за колегиалното и професионално отношение на директорите и на учителите от всички училища, да благодаря на Регионално управление на образованието – Враца за методическата подкрепа и за доброто партньорство, което затвърждаваме през годините, каза при откриването на панорамата Нели Минева, заместник-кмет „Икономическо развитие, социални и хуманитарни дейности“.

Усилията ни са общи и са насочени към осигуряване на качествено образование и на възможности за развитие на младите хора. Виждам, че днес сме изпълнили най-важното условие за това: присъствието на ученици и учители означава, че всеки ще има възможност да направи своя информиран избор!“

Музикално-танцов поздрав към присъстващите отправиха Вокална група „Детски свят“ и мажоретният състав към Център за подкрепа за личностно развитие. Сред гостите на форума бяха кметът на Мездра Иван Аспарухов и председателят на Общинския съвет Яна Нинова.

Панорама на образованието се организира в гр. Мездра за седми път – тя се провежда ежегодно от 2015 г. насам, с изключение на 2020-а и 2021 г. поради пандемията от Covid-19.