Годишно отчетно събрание на НЧ „Просвета 1925“ ще се проведе тази седмица в Мездра. Дневният ред на събранието включва шест точки.

Отчет за дейността на градското читалище през 2022 г. ще изнесе Валентин Вълчев, председател на Читалищното настоятелство. Ще бъде разгледан също доклад на Проверителната комисия за миналата година, представен от Бистра Цолова.

Общото събрание ще дискутира още Основни насоки за развитие на читалището през тази година, както и Бюджет 2023 на културно-просветното средище.

На събранието ще бъдат приети нови членове на читалището.

Ще бъде обсъдено и мотивирано предложение на Настоятелството за удостояване със званието „Почетен член на НЧ „Просвета 1925“ на трима заслужили читалищни дейци – единствените живи бивши председатели на читалището Иван Братинов (1968-1969 г.) и Йордан Гергов (1995-2000 г.) и дългогодишната библиотекарка в Читалищата библиотека (1973-2013 г.) Лиляна Георгиева.

Годишното отчетно събрание на НЧ „Просвета 1925“ е на 14 март 2023 г. (вторник) от 17:30 часа в репетиционната зала на първия етаж в сградата на мездренското читалище.