На 21 май 2022 Дирекция на Природен парк “Врачански Балкан” участва с информационна шатра за защитените зони по “Натура” 2000 в рамките на Фермерския пазар в град Враца.

Датата на инициативата съвпада с отбелязването на 30 годишния юбилей от създаването на Европейската екологичната мрежа.

Щандът на Дирекцията беше оборудван с различни интерактивини занимания за малки и големи.

Посетителите можеха да се снимат с фото рамка на мечка и бухал, да премерят с ръце размаха на крилата на лешояд, скален орел и сокол скитник, а чрез специални очила да видят как виждат различните видове животни.

За най-малките бяха организирани и забавни игри, които ги запознаваха със защитените видове животни и местообитания. Голям интерес предизвика костюма на белоглав лешояд.

На щанда беше представена и продукцията на регионален билко производител от с. Зверино.

Една седмица по-рано, на 13 май друга нестандартна атракция изненада врачани – панорамно издигане с балон от площад Ботев. От балона беше спуснат рекламен банер с мотото на проекта – “Зеленото бъдеще – започва от теб”.

Събитието привлече много хора желаещи да се издигнат или да се снимат с балона.

В рамките на двата информационни дни бяха обхванати над 5000 граждани и гости на град Враца.

Инициативата се организира в рамките на проект “Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца“ изпълняван от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 и е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.