От вчера, 6 декември, присъственото обучение на децата е възстановено в повечето училища в страната.

Условието е във всички общини със заболяемост над 250 на 100 000 души учениците да бъдат изследвани безплатно с щадящи тестове за COVID-19 веднъж седмично, а учителите и непедагогическият персонал – два пъти седмично.

В община Козлодуй присъсвено се обучават децата от СУ „Христо Ботев” и СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй.

Учениците ще се тестват в училище в началото на първия присъствен учебен ден за съответната седмица. Отсъствалите в деня за изследване ще бъдат проверявани в първия ден, в който идват на училище.

Изключение се прави за децата със специални образователни потребности, които ще бъдат тествани от родителите си вкъщи.

генерал агрохимикали

Непълнолетните ученици ще бъдат изследвани със съгласието на техните родители, а пълнолетните ще решават това сами.

Освободени от тестване са притежателите на зелен сертификат – документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване.

Следващо условие за връщане в клас е в една паралелка да има поне 50% ученици, които се тестват или имат зелен сертификат. Предпоставка за възстановяване на присъствените занятия е също готовността на отделните училища да организират нормален учебен процес, спазвайки изискванията за тестване или зелен сертификат.

Съгласно заповедите на министъра на здравеопазването от 26 ноември и 2 декември 2021 г.

Министерството на образованието и науката актуализира Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа.

За повече подробности на следния линк: https://www.mon.bg/bg/news/4536