Инициативи на млади хора на възраст между 14 и 29 г. от община Козлодуй бяха одобрени за финансиране по проект „Младежки инициативи „Създаваме заедно“ 2020“ на Младежки център – Враца.

Те ще бъдат подпомогнати с по 1 000 лв., за да бъдат реализирани.

Първата инициатива, която ще получи подкрепа е „Великденска творческа работилница в община Козлодуй за деца и младежи с намалена възможност за социална адаптация“ на екип „Великденска радост“ – гр. Козлодуй, а втората одобрена инициатива е „Заедно в различието в областта на спорта“ на екип „Спортна младеж“ – гр. Козлодуй.

Реализацията на двата проекта е април-юни 2021 г.

Младежките инициативи „Създаваме заедно“ 2020 са част от дейностите по изпълнение на Проект „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.