В началото на месец юни завърши монтажа на слънчеви бойлери в детска градина „Здравец”, с. Хърлец и детска градина „Радост”, с. Гложене. В момента градините ползват топла вода, произведена от слънчева енергия.

След направено предварително проучване на пазара и анализ на разходите на електрическа енергия в детските градини в населените места от община Козлодуй, се стигна до извода, че голяма част от разходите за ток през пролетните и летните месеци, се дължи на работата на ел. бойлери, осигуряващи топла вода за битови нужди в тези периоди от годината. 

С оглед намаляване на тези разходи Община Козлодуй осигури средства за доставка и монтаж на слънчеви бойлери в двете детски градини. 

Планирано е в края на годината да се засече похарчената ел. енергия за периода и да се сравни със същия период на предходните години. При добри прогнозни резултати се предвижда изграждането на слънчеви бойлери и в други детски градини в общината. 

„Благодаря на Община Козлодуй за новата технология, която ще допринесе до намаляване на разходите за ел. енергия в детската градина, а също така ще осигури безопасна и здравословна среда за персонала и децата.”, сподели директорът на детската градина в с. Гложене, Ивета Илиева.