Библиотеката при НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1927”, с. Хърлец, и библиотеката при НЧ „Заря – 1911”, с. Бутан спечелиха проекти за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност – 2022 г.” на Министерството на културата.

Читалището в Хърлец е спечелило проект на стойност 1 391 лв. Със средствата ще бъде закупена художествена литература за възрастни и деца. Книгите, предназначени за деца, обхващат и ученици, и са съобразени със задължителната ученическа литература.

Одобреният проект на НЧ „Заря – 1911”, с. Бутан е на стойност 1 394 лв. С осигурените средства ще бъдат закупени 100 бр. книги художествена литература, според интересите и потребностите на читателите (деца и възрастни).