Преди дни приключиха два проекта на детските градини „Звънче” и „Здравец”, финансирани от Сдружение „Първи юни”, Бяла Слатина, по Програма „Аз дарявам, за да правя промяна”.

Салон за празници бе открит в хърлешката градина.

Децата от всички групи ще могат пълноценно и качествено да провеждат личните си празници и заедно със своите учители – тематични празници.

Да празнуваме заедно” е името на проекта, а сумата, спечелена от Програмата е 2 241 лв.

С тези средства закупихме лед осветление, нов санитарен моноблок, детски мобилни масички, празнични покривки, детски мобилни столчета, масичка за сервиране (за празнична торта), топки за сухия басейн, декоративни възглавнички за сядане, батут, завеси, детска къщичка за игра и празнична украса. Радва ме, че децата ни вече ще имат отделна зала за сезонни празници, състезания, репетиции. С удоволствие ще предоставяме салона и за децата от училището в Хърлец, каза Йорданка Ценкуловска – директор на ДГ „Здравец”, с. Хърлец.

В ДГ „Звънче”, гр. Козлодуй, беше открита „Мултифункционална учебна зала” за семинари, обучения на деца и възрастни, конференции, работни срещи, видео конферентни връзки, тренинги, квалификационни дейности, обмяна на опит, родителски срещи.

В залата са монтирани маси и столове за възрастни и за деца, стационарен мултимедиен проектор, интерактивна бяла дъска със необходимия софтуер, флипчарт, озвучителна техника, както и достатъчен брой преносими компютри, свързани с интернет.

За втора поредна година печелим проект на сдружение „Първи юни”.  Имаме вече парти зала, която ползваме ежемесечно, сега ще имаме единствената зала, в която учители от детските градини ще могат да провеждат обучения. Сумата, спечелена от Програмата е 2 369,50 лв. За реализирането на проекта се включиха с доброволен труд персоналът на детското заведение и родители” – каза Костадинка Комитска, директор на ДГ „Звънче”, гр. Козлодуй.

И на двете събития гост на откриването бе председателят на Сдружение „Първи юни“, Бяла Слатина – Наталия Костадинова.

„Преди две години бяхме посрещнати от Община Козлодуй много радушно. Вече имаме 18 000 лева, инвестирани в Козлодуй. През 2018-та, освен в две градини, проект се осъществи и за нуждите на клуба по кикбокс „Златните момчета”, които имат вече фитнес оборудване.

Сега през 2019-та имаме отново два проекта в детски градини и един в СУ „Христо Ботев”, реализирани с помощта на Програмата за малки проекти, която се администрира от сдружение „Първи юни“, гр. Бяла Слатина, и се осъществява с подкрепата на фондация „Америка за България“ и Община Козлодуй.

В СУ „Христо Ботев” се оборудва „Зала по вдъхновение” на името на проф. Спас Доневски.

Проектът има за цел учениците да развиват своите творчески способности и усъвършенстват знания, умения, навици чрез неформално образование и възпитание. „Залата по вдъхновение” гарантира възможности за разнообразяване на образователно-възпитателния процес, за развитие на креативността и интересите на учениците в различни области на познанието и социалните им умения.

От тук нататък смятам, че хората в Козлодуй виждат ползите от тези малки проекти и ще съдействат за събиране на средства в новосъздадения Обществен дарителски фонд, чрез който хората да решават в какво да се инвестират средствата. Каза г-жа Наталия Костадинова.

С подкрепата на Община Козлодуй на 15 април 2019 г. бе създаден Обществен дарителски фонд „Дарявам, за да помогна” – Козлодуй. Фондът се управлява от Обществен съвет, чийто председател е г-жа София Маринова. Бюджетът на Фонда се формира от дарения и те ще се изразходват единствено и само за целите на Фонда. Първата вноска е направена от сдружение „Първи юни”, Бяла Слатина и е в размер на 6 000 лева. Фондът вече е организирал и продължава да организира дарителски акции и инициативи с цел набиране на средства. По време на Фестивал на занаятите и изкуствата бяха събрани чрез дарения от граждани 705 лв.

Целта е още от 2020-та година, ако се акумулират достатъчно средства, Общественият дарителски фонд да обяви процедура, по която могат да кандидатстват: граждански организации, неформални граждански групи, училища, детски градини, клубове, читалища, културни институции, като с приоритет ще бъдат проектите, свързани с ранното детско развитие и с образованието.

Ако искате да дарите средства, материали, труд, време или друго, каквото считате, че може да промени живота на децата в община Козлодуй, не се колебайте да се свържете с Обществен дарителски фонд „Дарявам за да помогна” – Козлодуй.