„По заповед на Щуката да стане на минутата!  Тръгвай, писана шейна, и води ме у дома!“ 

-Руска народна приказка

След като днес Момчил Младенов бе отстранен от сесията на ОбС-Враца, заради обида, той събра журналистите от града на 10-минутна пресконференция и изложи публично личната си драма.

Припомняме, че общинският съветник бе отстранен от сесия, заради поведението си, но преди да се стигне до това решение съветниците излязоха в 5-минутна почивка.

Кратката си драма съветникът от БСП изложи в иносказателен стил, като включи герой от руска приказка,  въображение и пророчески видения.

Според него изгонването му се дължи на приказния герой Щуката, който е заповядал на колегите му да го отстранят:

„След дадени нареждания от Щуката общинските съветници бяха вече смели да бъда отстранен.“

Според него отстраняването му е било нарочно, непосредствено преди точките за решение за удължаване на общинския дълг.

След препратките към руската народна приказка „По заповедите на Щуката“ в залата влезе и Цветелина Дамяновска, която също се оплака, но от областното ръководство на БСП.

Общинската лидерка на червените не използва препратки към приказки.

Тя обаче удари рамо на Момчил Младенов:

„Аз съм изключително огорчена, че за първи път в историята на Общински съвет се стигна до мярката за отстраняване на  съветник.

Попитах на коя правна норма е стъпено за неговото отстраняване – членът е 106.

Точките там са от 1 до 4, от общинския съвет се позоваха на това, че Младенов е оскърбил общински съветник. След прилагането на тази мярка се изисква и чл. 107, т.е. той трябва да бъде изведен.

Това е тежко наказание за общинския съветник.

Той трябва да е направил нещо изключително застрашаващо общинския съвет.

Но тази мярка не беше приложена, той си беше докрай на общинския съвет.

Единствената разлика беше, че той не можеше да гласува и да взима участие в изказванията.“

…„Приказката свърши пак – който слуша, е юнак.“