С помощта на доброволци и финансовата подкрепа на Habitat for Humanity, ще бъде възстановена потрошена и неизползваема детска площадка в центъра на Лом, в междублоковото пространство зад ОХГ „Поломие“. Доброволческата инициатива ще се проведе на 29 август, четвъртък, от 14.00 ч. до 17.00 ч.

Преди това, от 9.30 ч. в сградата на Общинския пазар,  гражданите ще могат да се запознаят с най-голямата глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права – Build Solid Ground. Това е застъпническа кампания под мотото, че всеки човек заслужава да има достоен дом и да се чувства защитен от заплахи към собствеността си, която работи в над 30 страни по света.

Експерти ще представят темите „Глобални политики за устойчиво развитие на градовете и жилищната политика“ и „Национални политики и добри практики за устойчиво развитие на градовете“. Хората могат да научат каква е националната жилищна стратегия и нейните общински аспекти, какви са градовете на бъдещето и жилищните сгради с почти нулева консумация на енергия и какви общински стратегии могат да се приложат за адаптация към климатичните промени.

генерал агрохимикали

Ще се дискутира и нуждата от подобряване на правата върху земята. В световен план, 75% от хората в света нямат подходяща документация за земята, на която живеят и милиони живеят в постоянен страх от изселване, нежелаейки да напускат домовете си, в които са живели понякога цял живот. Експертите на Habitat for Humanity са категорични, че с осигурена собственост или право на ползване, хората живеят без страх от изселване и инвестират повече в своите семейства, общности и бъдеще.

“Урбанизацията поставя огромно предизвикателство пред устойчивостта по отношение на жилищното настаняване, но и ако е добре планирана, тя може да служи като мощен инструмент за устойчиво глобално развитие”, каза Минчо Бенов – национален директор на „Хабитат“ – България.

В рамките на тригодишната си кампания, „Хабитат“ – България ще посети общините Симитли, Павликени, Лясковец, Горна Оряховица, Ботевград, Самоков, Мездра, Стара Загора, Лом, Правец. През 2018 г. в кампанията участваха Смядово, Търговище, Антоново, Габрово, Кюстендил, Дупница, Несебър, Бургас, Сунгурларе и София, като в информационните дни се включиха близо 1000 участници и доброволци.

Проектът Build Solid Ground има за цел да активизира общественото съзнание за подкрепа и солидарност за премахване на жилищната бедност. Той е одобрен и финансиран по направление Development education and awareness raising (DEAR) към  EC Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO) и се изпълнява от Habitat for Humanity Bulgaria (Фондация „Подслон за човечеството“).