До момента получените средни добиви от жътвата са над прогнозните на специалистите. В региона са засети общо 484 000 декара пшеница.

Ожънати са 80 000 декара, което е коло 19%. Средният добив от декар е 573 кг. Най-високи са добивите към момента за община Якимово – 668 кг от декар и Медковец – 600 кг от декар. Под средните са добивите от посевите в общините Монтана, Бойчиновци, Лом и Брусарци.

Предварителните прогнози на специалистите от Областна дирекция “Земеделие” Монтана бяха за 520-530 кг.

генерал агрохимикали

На 90% е прибран ечемикът в областта. От 30000 декара са ожънати средно по 506 кг, което е с 20-30 кг повече от прогнозните, съобщава БНР.

Отново в Якимово са най-добрите добиви от ечемик – 662 кг от декар.

В самото начало е жътвата на рапица. В област Монтана са засети 34 000 декара, а до момента са реколтирани 15 на сто от тях, при среден добив от 260 кг от декар.