Oбщински конкурс за мултимедийни презентации/видеа „От теб з@виси” по повод 9 февруари – Международен ден за безопасен интернет

Конкурсът е част от Общинския календар „Младежки дейности” за 2021 година на Община Козлодуй.

Целта е да предостави възможност на учениците от V до VІІІ клас от всички училища на територията на община Козлодуй, за обмяна на опит и идеи за намаляване на онлайн агресията в социалните мрежи, възможни подходи за реакция и противодействие на агресията във виртуалното пространство, чрез представяне на мултимедийни проекти.

Утре, 5 февруари, е крайният срок за изпращане на мултимедийните проекти на адрес: Община Козлодуй (гр. Козлодуй, 3320, ул. „Христо Ботев” № 13) или по електронна поща dhd.obshtina.kozloduy@gmail.com.

Със статута на конкурса може да се запознаете на следния линк:
https://www.kozloduy.bg/currentNews-4795-newitem.html