До 20 март, 17:30 ч., е срокът, в който може да подадете заявления за гласуване по настоящ адрес в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Гражданите, които имат настоящ адрес в община Козлодуй, по постоянният им е извън нея е важно да знаят, че могат да гласуват и по настоящ адрес.

Обръщаме се към гражданите, които имат настоящ адрес тук, в нашата община, но постоянният им адрес е извън нея. Поради епидемичната обстановка разбираме, че много от вас няма да могат успешно да отидат в населените места, в които би следвало да гласуват по постоянен адрес.

Важно е да знаете, че може да гласувате и по настоящ адрес.

Нужно е да сте регистрирани по настоящ адрес на територията на община Козлодуй и да подадете заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

Заявленията се подават в Община Козлодуй, „Център за административно обслужване”, етаж I, и в съответните кметства, където и през последния ден от горепосочения срок, 20 март (събота), ще има дежурни длъжностни лица, които ще приемат заявленията.

Общината предоставя и възможност за подаване на електронно заявление със същото съдържание, подписано с квалифициран електронен подпис на имейл acnikolova@kozloduy.bg или zaivanova@kozloduy.bg.