Oбщина Козлодуй уведомява всички граждани, че на 23 и 24 септември (четвъртък и петък), служителите от дирекция „Устройство на територията” няма да работят с граждани.

В дните е предвидено преместване на дирекцията на ново работно място, във връзка с ремонта, който се осъществява в сградата на Община Козлодуй.

Гражданите, които имат неотложна документация за подаване и получаване ще бъдат обслужени от Деница Николова, главен специалист „Административно обслужване”, която се помещава в бунгало №1.

Главен специалист „Кадастър и регулация“, Нели Берчева също се измества и ще се помещава в сградата на СМК – етаж I.

Всички услуги ще продължат да бъдат извършвани своевременно.

Благодарим за разбирането!