Община Козлодуй напомня на избирателите, че на 30.10.2021 г. (събота), до 18:00 часа, е крайният срок за подаване на заявления за:

1. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес или електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството – избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места (Приложение № 30-ПВР/НС).
– Гражданите също могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/
, без да е необходимо идентификация с електронен подпис.

2. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия – избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс (0973 8 01 83) или чрез електронно заявление през официалната интернет страница на Община Козлодуй: www.kozloduy.bg
(Приложение № 39-ПВР/НС).

3. Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място – кандидатите за президент и вицепрезидент на Републиката, народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите (Приложение № 34-ПВР/НС).

Заявленията се подават в Община Козлодуй и в съответните кметства. За информация тел.: 0973/85 820