Ученици от ППМГ „Акад. Иван Ценов“, които са дуална форма на обучение по специалността „Приложно програмиране“ ще развиват своите умения в реална работна среда.

Хъбът ще осигури работа на 26-те гимназисти, които в рамките на две години ще работят на трудов договор по ключови проекти в сферата на информационните технологии.

Кметът Калин Каменов приветства възпитаниците на Математическата гимназия и ги призова да бъдат отговорни и да не се отказват пред трудностите.

„Работата в Дигиталния хъб ви предоставя възможност както за трупане на опит и професионален стаж, така и за работа по проекти, които ще допринесат за това Враца да бъде „умен“ град. Вярвам, че ще бъдете съвестни служители, а Вашите креативни идеи ще са в основата на бъдещото развитие на общия ни дом!“ – каза още Каменов.

Управителят на компанията „Leadvision”- Мирослав Петров запозна учениците с основните им задължения и ги увери, че ангажираността им към възлаганите задачи ще им осигури възможност за реализиране в сектора на информационните технологии.

В рамките на събитието директорът на ППМГ “Акад. Иван Ценов“ Татяна Василева и експерт от РУО – Враца разясниха на родителите и гимназистите значимостта на дуалното обучение и възможностите за реализация на младите хора.

На срещата присъстваха още: заместник областният управител Николай Николов, представители на дигиталния хъб, ученици и родители.