Детските ясли, градини и училищата с начален етап на обучение получиха над 60 къщички за птици.

На тържество в ДГ „Славейче“ по повод „Международния ден на птиците“ заместник-кметът Петя Долапчиева подари на детските и учебни заведения в града къщи за птици.

Дейностите се изпълняват по проект „Образователни институции с отговорност към околната среда“, в рамките на който се ремонтират и базите на две детски градини – „Радост“ и „Слънце“.