Приключиха ремонтните дейности на сградата на Детска млечна кухня, гр. Козлодуй.

В кухнята бяха извършени: подмяна и хидроизолация на покрива, топлоизолация на външните стени на сградата, цялостен вътрешен ремонт на всички помещения в сградата (таван, под, стени и осветление), подмяна на вратите и дограмата.

Стойността на ремонта възлиза на 101 754 лв., като близо 15 000 лв. са осигурени от местни приходи от общинския бюджет, а останалата сума е по ПМС № 250/04.09.2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

За времето на ремонта, три месеца, Детска млечна кухня работеше в обособени за целта помещения в кухнята на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Козлодуй. Единствено през изминалата седмица млечната кухня бе преустановено приготвянето и предоставянето на храна за децата, поради поставяне под карантина на персонала.

Община Козлодуй уведомява родителите, ползватели на Детска млечна кухня, че от 24.01.2022 г. кухнята възобновява своята дейност в ремонтираната сграда.