Община Враца проведе кампания ЕКОприятели.

Инициативата обхвана децата от детските градини, които бяха включени в дейности, свързани с формирането на положително отношение към природата.

Като част от кампанията, децата се запознаха с годишните времена и природните материали, които през есента могат да използват за творчески дейности, както и с разделното събиране на отпадъци и негово значение за опазване на околната среда.