По инициатива на Висшия съдебен съвет и във връзка с реализиране на годишната програма за дейността му на 5 юни 2023 г. от 9:00 ч. до 17:00 ч. Административен съд – Враца ще проведе „Ден на отворените врати“.

Традиционно в тези дни ни посещават ученици от СУ „Христо Ботев“ гр. Враца, пред които представяме теми относно разделението на властите, компетентността на административните съдилища, а в последните години, с цел превенция на нарушенията по ЗДвП, включваме и теми относно правилата за движение и изискванията към водачите на МПС.

Тази година съвместно с РУ–Враца, към ОДМВР–Враца, пред ученици от Х и XI клас ще представим темата: „Рискове при употреба на наркотици и алкохол и при управление на МПС, под въздействието на тези вещества“.

Срещата с младежите е от 13:00 часа, в Съдебна зала № 3 на Административен съд–Враца, за което каним представители медиите, които желаят да отразят събитието, да присъстват в посочените ден, час и място.