Практикум-развлечение „Пролет, здравей!“ се проведе на 21.03.2023г.в ДГ „Дружба“ – град Оряхово, част от планираните дейности в изпълнение на Програмната система на детското заведение    „Успяваме заедно”.  

Децата демонстрираха знания по Образователни направления Български език и литература и Изобразително изкуство. Родителите показаха на малчуганите, че и те обичат приказките и могат да се забавляват с тях, което  доказаха в  драматизацията на приказката „Червената шапчица“.