Деца от 4 до 7 години ще програмират Пчела робот /Bee-Bot/ в Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца. Инициативата е част от Европейската седмица на програмирането (Code Week) – „Вдъхнете живот на вашите идеи”.

В периода от 14 до 18 октомври, в Детски отдел на библиотеката, ще бъдат организирани демонстрации „Есенно такси” с интерактивната играчка Пчела робот.

Шестте умни машини, с формата на пчелички, пристигнаха в Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца по проект „Генерация Код“ на Фондация „Глобални библиотеки – България“ от Посолството на САЩ. Общата стойност на дарението е близо 1 000 лв.

Управлението на роботите е съобразено с особеностите на ранната детска възраст и се извършва с помощта на няколко бутона. Чрез тях детето задава команда за движение в определена посока по игралното табло, а роботът реагира на командите със светлинни и звукови сигнали. Като направлява движението на робота детето проверява своите знания и умения и се учи в процеса на играта. Новите роботизирани играчки Bee-Bot разширяват възможностите за обучение в библиотеката, за да бъдат насърчени децата да усъвършенстват дигиталните си умения.

Разработените от библиотечните специалисти игри „Есенно такси” са с продължителност 30 минути, в които участниците ще имат възможност да управляват умната машина и да учат докато се забавляват.

Първите интерактивни игри „Есенно такси” с деца започват на 14 октомври от 10 ч. в Детски отдел на РБ „Христо Ботев”.

Европейската седмица на програмирането е движение на равнище граждани, ръководено от доброволци, които популяризират програмирането в своите страни в качеството си на посланици на Седмицата на програмирането. Европейската комисия подкрепя Европейската седмица на програмирането и други инициативи за подобряване на уменията в областта на цифровите технологии в Европа. Подобряването на тези умения е част от Програмата за придобиване на нови умения в Европа и Плана за действие на ЕС в областта на обучението по цифрови технологии.