Днес експерти от Дирекция на Природен парк “Врачански Балкан” проведоха две занимания с ученици от OУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Камено поле, община Роман.

В тях участваха ученици от 1 до 7 клас. Чрез информационни игри децата се запознаха със защитените зони от Натура 2000 в община Роман.

Заедно с експертите от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ учениците дискутираха заплахите, ползите и възможностите, които дава защитена зона “Карлуковски карст” за хората от селото.

Децата научиха повече за живота на прилепите, разпознаваха защитени видове и построиха хранителна мрежа.

Поради лошите метеорологични условия планирания пленер се проведе в класната стая, но това не попречи на децата да се потопят в своите спомени и да нарисуват красиви пейзажи от природните забележителности край с. Камено поле.

В края на инициативата всички участници получиха тематични подаръци от Дирекцията на парка.

Инициативата се организира в рамките на проект “Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца“ , финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“.