Кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков присъства на церемонията „Първа копка“, във връзка с изпълнението на договор с предмет „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ и Професионална гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев“.

Тя се състоя пред ПГ „Проф д-р Асен Златаров“, като директорът на учебното заведение Мариета Георгиева откри събитието.

Тя изказа радостта си, че двете най-големи професионални гимназии в Област Видин имат шанса благодарение на Оперативна програма „Региони в растеж“, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие да подобрят условията, средата и възможностите за обучение.

Искам да благодаря за съдействието от страна на Община Видин в дългия и труден път, може би повече от година, да стигнем до този ден, осигурявайки и създавайки всички необходими документи“ – каза Георгиева.

Гости на церемонията бяха още заместник областният управител Анжело Методиев и началникът на Регионалното управление на образованието Веселка Асенова. На събитието присъства и Ангел Вълчев – управител на фирмата, която ще извърши строителните дейности.

Д-р Ценков подчерта, че

стартът на ремонтните работи съвпада с успешното приключване на проект за модернизиране на образователната инфраструктура в други две видински училища – СУ „Цар Симеон Велики“ и ППМГ „Екзарх Антим I“.

Както виждате, Видин се променя и се надявам след приключването на ремонтите в тези две гимназии, градът да се пребори и за обновяването на училищната инфраструктура и в другите наши училища“ – отбеляза кметът и пожела успех на строителите и на ръководствата на учебните заведения.

Веселка Асенова също изрази удовлетворението си от факта, че двете гимназии ще бъдат обновени и учениците ще имат още по-добри условия за обучение.

Домакини и гости на церемонията, направиха първата копка.

Очакванията са ученици и учители да посрещнат 15 септември в ремонтираните сгради.

И в двете гимназии ще бъде извършено цялостно обновяване на учебния корпус, вътрешен ремонт, изградени пожароизвестителни инсталации, ще се създадат условия за хора с увреждания, ще се подобри прилежащото дворно пространство, ще се обновят спортните площадки и др.

Стойността на договора е малко над 1 милион и 560 хиляди лв. Той е сключен в изпълнение на проект “Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Видин, Враца, Монтана, Плевен“.