С първа копка бе даден старт на строителството на подпорна стена и дренажна система в свлачищния квартал Боруна. На церемонията присъстваха зам.-кметът на Община Лом Гинка Иванова, която е ръководител на проекта, представители на фирмата-изпълнител, проектантския екип, строителния надзор, граждани и журналисти.

Изграждането на 850-метрова подпорна стена с височина 5,2 м по бреговата линия на Дунав – източно от плаж „Чайка“ до плаж „Лагуна“, ще доводе до укрепване и ограничаване на свлачището. Върху подпорната стена ще има парапет с височина 1,20 метра, а при следващ проект ще бъде оформена крайбрежна алея.

Ще бъде изградена и дренажна система, включваща две ребра от 436 метра и от 885 метра през целия квартал, която да понижи водното ниво в тялото на свлачищата. Ще се изградят 20 контролни репери върху новоизградената подпорна стена и система за мониторинг.

С изпълнението на проекта ще се предотвратят активни свлачищни процеси върху площ от 18 хектара и ще се повиши защитата на живота и здравето на над 2000 души от крайдунавския квартал. Този проект е особено важен за Лом, защото след изпълнението му ще отпадне забраната за строителство в квартала, която е въведена още в началото на 80-те години на миналия век. Тогава вече ще е възможно и изграждането на канализация“ – каза зам.-кметът Гинка Иванова.

Проектът „Укрепване на свлачища в кв. Боруна, град Лом” се финансира с 8,5 милиона лева от Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014-2020 г. Европейското съфинансиране е в размер на 7 224 802,57  лв., а националното е  1 274 965.16 лв.