Общинските съветници гласуваха отпуск на председателя на Общински съвет-Враца д-р Владимир Христов.

Д-р Христов ще бъде в отпуск от днес (25 дни) до 14.11.2021г.

Причината за неговата отпуска е кандидатурата му за народен представител и предстоящата предизборна кампания.

Съветниците определиха той да бъде заместен от зам.-председателя на ОбС Цветелина Здравкова. Тя ще заема неговата длъжност за периода от 11.10.2021 г. до 14.11.2021 г.

На заместващия председателя на Общински съвет – Враца ще се изплати възнаграждение в размер на възнаграждението на председателя за времето на заместване.