С Решение № 23 от проведено на 2 юни 2021 г. редовно заседание на Общински съвет Козлодуй, д-р Момчил Иванов, е избран за временно изпълняващ длъжността управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски” – Козлодуй” ЕООД, до провеждане на конкурс, за срок не по-дълъг от 6 месеца. Д-р Иванов отговаря на изискванията на чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

Новият временен управител на лечебното заведение е от Плевен. През 1999 г. получава професионална квалификация магистър – лекар от Медицинския университет (МУ) в гр. Плевен. По-късно през 2008 г. завършва специалност „Обща медицина”. През годините специализира в различни области, като: Невросонология към ВМА, гр. София; Дигитална електроневромиграфия, Миосонология и ставна ехография, Диагностична магнитна стимулация, Лазертерапия, Образна диагностика на млечна жлеза и др. През 2014 г. завършва втора магистратура „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, МУ – Плевен.
Има богат професионален и управленски опит: Клиника по физикална и рехабилитационна медицина, УМБАЛ Плевен; Медицински консултант на „Актавис България”; Медицински директор ДКЦ 1, гр. Плевен; Ръководител на отделение по физикална и рехабилитационна медицина, МБАЛ Свищов; Управител на МБАЛ Св. Параскева ООД, гр. Плевен.

Д-р Момчил Иванов се занимава и с научна дейност. Има повече от 30 научни съобщения, над 20 публикации в специализирани медицински издания, а също така е и изследовател в повече от 10 клинични изпитвания.

генерал агрохимикали