Във връзка с Европейската седмица за намаляване на отпадъците (21 – 28 ноември), ЦПЛР – ОДК, гр. Козлодуй и Община Козлодуй инициираха еко конкурс „Втори живот за отпадъците” за атрактивно пано или картина чрез повторно използване на отпадъците през средствата на изкуството

Изложбата на творбите бе експонирана в Конферентната зала на ЦПЛР – ОДК, гр. Козлодуй и е отворена за посещение до 28.11.2022 г., когато ще се състои и награждаването на участниците в еко конкурса.

Европейската седмица за намаляване на отпадъците е най-голямата кампания за повишаване на осведомеността относно предотвратяването на отпадъците в Европа. Организира се последната седмица на месец ноември, а участници в нея са местни, регионални власти, граждани, училища, предприятия, неправителствени организации и сдружения, които организират различни дейности за повишаване на осведомеността относно намаляването на отпадъците.

На местно ниво инициативата се организира от направление „Екология” към ЦПЛР – ОДК, гр. Козлодуй, съвместно с Община Козлодуй.