Съвместна акция за почистване на нерегламентирано натрупани отпадъци около цветните контейнери и общите площи провеждат ОП БКС и „Екопак България“ АД.

Инициативата ще обхване територията на целия град.

Целта е да се отстранят отпадъците, като от ЕКОПАК събират рециклируемите, а от ОП БКС – нерегламентирано изхвърлените битови отпадъци.

генерал агрохимикали