„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария на довеждащ водопровод, водоподаването ще бъде спряно днес 30.05.2023г. в района между улиците “Вратица”,
“Подбалканска” и “Трапезица” до 17:00 часа.