„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването ще бъде спряно в района на бул. “Мито Орозов” в участъка между улиците “Баба Илийца” и “Никола Вапцаров”, днес 28.09.2022г. до 17:00 часа.