249 доброволци от община Мездра се включиха в Националната кампания „Да изчистим България заедно”, която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България чиста в дългосрочен план.

Това показват обобщените данни от отдел „Устройство на територията, техническа инфраструктура и опазване на околната среда“ (УТТИООС) в Община Мездра.

По-традиция значително по-активни бяха жителите на съставните села на общината. Според информацията, събрана от отдел „УТТИООС“, най-много доброволци – 80, са се включили в Деня на голямото почистване – 16 септември, в най-голямото село в общината Зверино. Сред останалите „отличници“ в тазгодишното издание на инициативата са селата Брусен, Върбешница, Долна Кремена, Лик, Моравица, Ослен Криводол, Ребърково, Руска Бела и др. Радващо е, че сред доброволците имаше много деца и младежи.

В гр. Мездра в почистването на замърсени зони и на обществени територии взеха участие членове на Пенсионерски клуб „Мездрея“, екипът на Детска градина „Слънчице“, служители в Общинската администрация, живеещи в блок „Леденик“ 4 и др.

По време екологичната акция са премахнати общо 22 замърсени зони и сметища, предимно в регулацията на населените места. Събрани са 6 100 кг отпадъци, които са извозени в Регионалното депо край врачанското село Косталево.

Както и досега, за количествата депонирани отпадъци, събрани в рамките на кампанията (16 и 17 септември), не се дължат отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

Община Мездра благодари на всички доброволци, които се присъединиха към Националната кампания „Да изчистим България заедно” и спомогнаха населените места в общината да придобият малко по-приветлив вид!