Дирекция “Бюро по труда” – Мездра организира информационно събитие под надслов “Да работиш (е) яко!”. Събитието ще се проведе на 13 октомври 2023 г. (петък) от 13:00 часа пред Дома на железничаря в гр. Мездра.

Целта е да бъдат достигнати неактивните лица на пазара на труда от община Мездра. Така ще се осигури помощ на тези, които срещат трудности при своята професионална реализация поради регионална специфика, трудова мотивация, необходимост от квалификация и т. н.

Чрез съчетаване на забавление и информационна част присъстващите ще могат да чуят на открито разкази за успешната професионална реализация на популярни изпълнители, които ще се включат в програмата. Успоредно с това ще бъде предоставена индивидуална подкрепа на всеки, който има нужда.

По време на информационното събитие експерти от “Бюро по труда” – Мездра ще популяризират възможностите за трудова заетост и за придобиване на професионална квалификация, както и различните инициативи за осигуряване на качествени работни места, образование и обучение:
• Как да си намериш работа?,
• Как да се включиш в обучение?,
• Как да се представиш пред работодател, как да си направиш CV?,
• Как да се преквалифицираш?,
• И още, и още…

Заповядайте на информационното събитие “Да работиш (е) яко!” на 13 октомври 2023 г. (петък) от 13:00 часа пред Дома на железничаря в гр. Мездра!

Събитието е част от кампанията “Да работиш (е) яко!” на Агенция по заетостта и се организира в изпълнение на Проект “Готови за работа” и Проект “Национална EURES мрежа”, финансирани от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.

#ДаРаботишЕяко, #ПазараНаТруда, #ТрудовиБорси, #БюратаПоТр