Обществените библиотеки се адаптираха бързо към новите условия за работа и общуване с потребителите, дори във времето на социална изолация.

Усилията им през 2020 г. се трансформираха от традиционните кампании за насърчаване на четенето, към използване на съвременни информационни и комуникационни технологии при организирането на събития за стимулиране на творческото мислене, талантите, креативността и интереса към търсене на знания.

Със своите 2 261 инициативи, обществените библиотеки на територията на област Враца, утвърждават мястото си на водещ културен и информационен център.

Предоставяйки равен достъп до информация, успяват да приобщят всички жители на своето населено място и дават своя принос за развитие на местната общност.

Това заяви Петя Маринова – библиотекар в Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца по време на годишно отчетно събрание на библиотекарите от обществените библиотеки в област Враца.

Срещата премина изцяло във виртуална среда през платформата zoom.

През 2020 г. във Врачанско работят 115 обществени библиотеки.

Те са оборудвани с 401 компютърни конфигурации, 246 от които предоставят безплатен достъп до интернет за своите потребители. Изградени са 46 информационни центъра. Библиотеките притежават 1 543 414 библиотечни документи. Новите постъпления във фондовете са 23 320. Регистрирали са общо 19 525 нови потребители. Заетите библиотечни документи са 288 062, а посещенията – 230 946.

Библиотеките от област Враца са кандидатствали по 70 проекта, като 47 от тях са одобрени и финансирани.

В срещата се включи и Вал Стоева, председател на съвета на фондация „Детски книги“ и главен редактор на сайта: www.detskiknigi.com.

Тя говори по темата „Насърчаване на читателската интелигентност у деца и тийнейджъри”, като акцентира върху важността на четенето по желание и основната роля на библиотекарите при предлагането на литература спрямо желанията и възрастта на децата.

Според нея съветите на библиотечните специалисти са много полезни и за родителите в опитите им да намерят подходящото четиво за децата си. Вал Стоева представи и новите заглавия, включени в тазгодишното издание на наградата „Бисерче вълшебно“.

Калина Тодорова от отдел „Краезнание“ към Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца представи сборника „Пътища към новото време – градската и селската култура в модерна следосвобожденска България“.

Той съдържа материали от Шестнадесетата регионална краеведска конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето”, проведена на 20 ноември 2019 г. с организатори Регионална библиотека „Христо Ботев” и Регионално управление на образованието – Враца и представя разработките на археолози, историци, етнографи, езиковеди, научни работници, студенти, учители, ученици, краеведи и читалищни дейци.

Повече информация за сборника можете да откриете на: https://kartanavremeto-vratsa.org/story/1743/219.