От 19.01.2021г. община Белоградчик започна предоставянето на безплатен топъл обяд на най-нуждаещите се лица в общината чрез „Обществена трапезария”.

Проектът има за цел да осигури подкрепа чрез предоставяне на едно обедно хранене в рамките на делнични дни, на лица и семейства, които са в затруднение да осигуряват сами прехраната си в условия на пандемията от Covid-19.

Подадените заявления за ползване на услугата са над 180 бр., а капацитета на услугата 80 места. След извършване на прецизна процедура за избор на ползватели, за град Белоградчик са одобрени 39 лица, а останалите 41 порции са разпределени на лица и семейства, живеещи в селата на територията на общината.

Основна целева група одобрена по проекта са лица на социално подпомагане, които към момента получават месечна помощ от около 50 лв.

Обедното меню включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

Проектът се реализира чрез Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, чрез Фонд за Европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица, по ОПЕРАЦИЯ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от Сovid-19“.

Дейностите на проекта са с период на изпълнение – до 27.04.2021г., като предоставянето на топлия обяд на лицата е за 76 работни дни. Стойността на проекта е 16 869,60 лв.

СЕБН