И тази година Община Козлодуй ще се включи в акцията по раздаване на хигиенни материали на най-нуждаещите се лица в общината по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. (ПХОМП), съфинансирана от Европейския социален фонд +, предоставени от Българския Червен кръст (БЧК).

От 18 юни до 8 юли 2024 г. ще продължи акцията в община Козлодуй, като всички лица, включени в списъците на Агенция за социално подпомагане (АСП), ще получат помощи под формата на пакети.
Продуктите могат да бъдат получени всеки делничен ден от 8:00 до 14:00 часа на ул. „Стефан Караджа” № 2 (сградата на старата полиция), гр. Козлодуй.

1 265 жители от община Козлодуй имат право на тази хуманитарна помощ. За да я получат, следва да представят лична карта. В град Козлодуй броят на социално слабите, на които ще бъдат раздадени пакети е 385 души.

Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. (ПХОМП), съфинансирана от Европейския социален фонд +, ще допринесе за изпълнението на специфичната цел на Съюза, насочена към справяне с проблема с материалните лишения чрез подпомагане с храни и основна материална помощ. На база на идентифицираните нужди на най-уязвимите лица в страната програмата ще фокусира върху няколко основни направления, всяко от които допълнено със съпътстващи мерки.